Vítajte

Naše gymnázium vzniklo ako prvé zo súkromných škôl východoslovenského regiónu v roku 1994. Odvtedy opustilo školské brány viac ako 300 absolventov. Sme škola s tradíciou, ale zároveň poskytujeme najmodernejší spôsob vzdelávania.


Ponúkame:

5 – ročné anglické bilingválne gymnázium

4 - ročné gymnázium s ekonomicko – právnym zameraním

 

 • Namiesto učebníc majú naši študenti notebook
 • Štátnica z AJ pre maturantov bilingválneho gymnázia
 • Moderný spôsob vyučovania angličtiny cez Macmillan English Campus
 • Písanie testov a domácich úloh cez netbook s možnosťou kontroly ich správnosti
 • Rôzne školské a mimoškolské aktivity (lyžiarsky výcvik, noc v škole a mnoho ďalších...)
 • Príjemné pracovné prostredie uprostred parku
 • Individuálne konzultácie pre žiakov aj rodičov
 • Začiatok vyučovania o 8:30
 • Rodinná atmosféra na škole
 • Školné iba 2,20 eura na deň
 • Moderné technické vybavenie 

Prihlásenie